روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩

سه گ په لامارت بداتێ ، دانیشی ڕزگار ئه بی

    هه ر که سێ هه ڵمه ت له که وتو دا له سه گ زۆر که متره

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :