روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩

خرم دینان یا خرمیان همان پیروان مزدک در دوره ی پس از ورود اسلام به ایران بوده اند که بابک از میان آنان برخاست و بر ضد استیلای عرب شورید .


او پیرو جاویدان بن شهرک ، یکی از بزرگان خرم دینان بود و پس از مرگ جاویدان، به یاری همسر او سرپرستی خرم دینان را عهده دار شد . نهضت بابک در واقع نهضت روستازادگان و کشاورزان بود و چون با اندیشه ی امیر زادگان ایرانی سازگار نبود هیچ یک از آنان بابک را یاری نکردند تا سرانجام به دست افشین ، که از اشراف زادگان بود شکست خورد . منابع تاریخی به خوش باشی و عیش و طرب خرم دینان اشاره کرده و نام خرم دین را به توجه خاص آنان راجع به شادمانی و خوشی مربوط دانسته اند و در ضمن این سخنان به اشتراک همسر در نزد آنان تاکید ورزیده اند . در برخی متون پهلوی این آیین دیرینه ، درست دینی نامیده شده است . به دلیل مخالفت حکومت های ایران با آیین آنان ، نه کتابی در ارتباط با آیین خرم دینان باقی مانده و نه در کتاب های تاریخی از اوضاع و سرانجام خرم دینان پس از دوران بابک ، جز به اجمال ، بحث شده است .

 

 

                                              به نقل از کتاب : تازه به تازه نو به نو

                                                            اثر مهران افشاری

                                                                    ص: 75

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :