روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠

                         سروآباد بالا

                            سه وڵاوا ی سه رۆ

                              وێنه گر : ئارام

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :