روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠

بۆ کۆچه دڵته زێنه که ی چنور رشیدی (له

 ئاوایی هه جمنه )که به هۆی نه خۆشیه وه

   ئاگری له له شی خۆی به رداو، گوڵی هیوای

   له نێۆ گڕی له شیدا هه ڵوه ری و ماڵاوایی له

 سرۆشته ره نگینه که ی  دیمه نی ئه

 مساڵی کرد و هه تا هه تایی بوووه !

رۆحی شاد

ئه م شێعره ش بۆ چنور

 

  

خاکه لێوه یه و

 هه تاویش له پشتی هه وری ره شی گریان

خۆی حه شار داوه

له ئاسمانیشه وه

دڵۆپ دڵۆپ باران

به ته مایه بێ به گریان !

 


بگری باران ! بگری باران !

بارانی وام زۆر پێویسته

چاوه کان

کانیاوێکی فرمێسک ئاژین

کیژۆڵه کان

هاوارێکی نه ناسراون

حه په ساون

حه په ساون

چی قه وماوه ؟

خۆڵه مێشی کام کیژۆڵه

به دوای سوتان به جێ ماوه ؟

ئه و ئاگری نه ورۆزی بۆ

له له شی خۆی وا به رداوه ؟

ئاخ !

ئاخ !

ئاخۆ دارستانی خه یاڵی ئه و  

چه نده بێ ئاوی کێشاوه ؟

ئاخۆ

کچه نه شمیلێکی وردیلانه ی چنورین

باڵای ئاواته کانی تا کوێ ده گات که پێی ناگات !

هه رگیز

باڵای حه زه کانی ئه و

قه د به قه د باڵای خۆیشی نه ده بو!

ئه ی بۆ سوتا ؟

به کام تاوان کوڵمی گه شی

له ژێر گڕی غه ما سوتا ؟

ئه و  ئه بوایه

به جێ ئاگر

کتێب به ده ستیه وه بوایه

ئه و ئازایه !

رۆڵه ی دایه

ئه مه وته ی مامۆستایه

قوتابخانه بێ ده نگه

قوتابیانیش له سه ر مێزی زانست

گوێ راگری ده نگ و پرمه ی

مامۆستایێکی لادێیین

که ده ڵێ:

کیژۆڵه کان !

وردیله کان !

هۆ هۆ  نه شمیله کان !

ده با به س بێ ئاگر به ردان و له ش سوتان !

چنور رۆیی و ئێوه ماون

تێ بکۆشن هه تاماون

با بیگۆرن ئه و یاسایه

ئیتر لێمان نێته کایه

تکایه

تکایه

.

.

.

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :