روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠

معلم آمده است تا آن گونه که شایسته و بایسته است

 دریچه ای فرا روی شاگردش بگشاید ، یادش دهد که چگونه

 بیندیشد ، اندیشه ای که رهاوردش ، جریانی باشد روان و

 خوشایند به نام زندگی  .

معلم فرازها را دیده و فرودها را تجربه کرده است پس فرازها

 را در محضر کلاس جاری کنیم و فرودها را در محضر خود ،

 اندیشه .

معلم باید حضورش ، همواره یادآور مفاهیمی چون : بودن ،

 آفریدن و نگریستن در چگونه زیستن باشد . او راه را

می شناسد پس راهنمای راهی است که کوله بارش علم

 است و معرفت .خوشا آن معلمی که هنرمندانه کاروانیانش

 را به سرمنزل مقصود رهنمون کرد .

اگر معلم این گونه باشد که باید باشد به راستی که درخت

 وجودش سرشار از شکوفه هایی است خوشرنگ و خوشبو

 به نام دانش آموز !

 

ای معلم ! همواره معلم باش !

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :