روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠

     

 

سلام دخترک  سلام

روزت به خیر !

دستانت پر بار و قدمت راهوار

ای که روزت بی روزی و

شبت در سوزی

خوش نشسته ای بر عرصه ی بهار

بر دامان کوهسار

چه می جویی ؟

آب ؟

بشتاب بشتاب

نکند

نیز

 خشک شود آب !

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :