روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠

 درێژه ی چیرۆکی مشک و پشیله

شاعر: مامۆستا قانع

   به شی 2

مشکێ گوێ لێ بو ، له م قسه و    

                 تاکو پاشه رۆژ بۆ به هه شتی با

کاتێ پشیله مشکی چاو پێ که وت

                 له خۆشی مشکه ،دڵی نه ئه سره وت


مشکه کرنۆشی گه وره یی بۆ برد                

                   له پێش ده م گۆربه ،خاکه که ی ماچ کرد

وتی : ئه سه لام ، شێخی خاوه ن وه رع     

                   عوله مای عاله م شاره زای رێی شه رع

سه د شوکری خوا خاوه ن ئیمانی             

                  تۆ پشت و په نای گوناهکارانی

منیش وا هاتم خۆم خسته په نات                

                  بۆیه وا هاتووم تۆ به  که م  له لات

پشیله روانی که نیوه شه وه                     

                   هیچ ده س ناکه وێ و مشکه ش قه ڵه وه

وتی : سۆفی مشک بێ ئاو و نانم             

                   شێخیم بۆ ناکرێ ، زۆر په شیمانم

خانه قام کوانێ ؟ ته کیه م له کوێ بو ؟        

                   بۆ مه لا له کوێ بێمه هاتو چو ؟

بۆ من وا چاکه به ڕا و بیرم                        

                     بچمه سه ر ره وشت باو و با پی

  شه و گه ر ماڵه و ماڵ بۆ مشک گرتن          

                     زۆر زۆر چاکتره له تۆبه کردن

مشکه که زانی چاک لێی قه و ماوه            

                      عومری شیرینی ته واو فه وتاوه

وتی : ئاغای خۆم خاوه ن دیوه خان         

                      شێری کوڕی شێر ،خاوه ن سفره و نان

ژێر دیوه خانت ، زیندان و کۆته                  

                     بکوژ و ببڕ قابل به خۆته

جه ریمه ی مسکین ، بێگاری هه ژار        

                    خوا بۆ تۆی دانا له روی رۆژگار

زه وی دێمه کار به نیوه کاری                   

                    زیادی له میشه رۆنی دیاری

ئه وه ش به ر ئاوه به فتوای مه لا              

                     سێ به شی بۆ تۆ و به شێ بۆ فه لا

فه لای قور به سه ر خه له ی بۆ چییه      

                      خۆ دیوه خان و چێشتخانه ی نییه

وه ڵامی پشیله :

وتی به مشکه ،  نامخڵه تێنی                

               به تاریف کردن ملم بشکێنی

تیکه یێ چه وری له م نیوه شه وه          

                که و تویته ده ستم له م وه ختی خه وه

له زووۆ چاوه روان بۆ شوێن و جێتم      

                 گه ر به رت بده م دیاره که شێتم

بۆیه کا خودا چنگی پێ داوم              

                 ئێوه ی پێ بگرم هه تاکو ماوم

خودا پێی داوم دانی درێژم                  

                  که خوێن هه ژاری وه ک تۆ برێژم

گه ر ده ستم بڕوا سه د هه زار وه ک تۆ     

                 له به ر خاتر خۆم ئه که م ره نجه رۆ  

وه ڵامی مشک :

       کۆتایی به شی 2 

        ئه م چیرۆکه درێژه ی هه یه

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :