روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

                    چیرۆکی پشیله و مشک ( به شی 3)

                             شاعر : مامۆستا قانع

مشک :

شازاده ی چنگ تیژ ئه مه بزانه                        

                      که یه زدان گه وره ی ئه رز و ئاسمانه

که ی خوا فه رمویه هه رکه س ده ستی رۆی   

                       هه ژاران بکوژی له به ر سودی خۆی


له ناو قور‌‌حانا له دوسه د لاوه                           

                له عنه ت له ناو چاو زاڵم کراوه 

 زاڵم و شه یتان هه ر دو مه لعونن                  

                 رۆژی قیامه ت هه ر دو زه بونن

تۆ ئه گه ر دڕکێ بچێ به پێتا                          

                   بێ ئارام نابی له ناو  جێتا ؟

ئه گه ر تۆ تۆزێ سه رت بێته                        

                    له ژین حه ز ئه که م له مه رگ بێزارم

هیچ وه خت مه نازه به شان و باهوو                

                   کاتێ بزانه دنیات له ده س چو

بیر بکه ره وه له حاڵی هیتله ر                     

                   له خوێن مژین و له جه وری قه یسه ر

لیوسی شازده چه نده خوێنخۆر بوو                

                    ته ماشای ئه که ی به چ ده ردێ چوو ؟

شازاده گوربه دنیا هه ر وایه                          

                     هه ر وه ک شریتی سینه ما وایه

زۆر زۆر خوێن مژ بی هه ر وه کو زوحاک            

                     کاوه یه ک ئه بێ بتنێته ژێر خاک

به ماڵی دنیا هه رگیز مه نازه                          

                    گشت ته واو ئه بێ چ کۆن چ تازه

زۆر ده وڵه مه ن بی ئه بی به عه ده س           

                    هه مو ره نجه که ت ئه چێ به عه به س

باخێ داگیر که ی له یه کێ وه ک من            

                    سه د هه زار وه ک من ئه بێ به دوژمن

جۆگه ی ده ڵێن و ماڵوان و ته یناڵ                  

                   نامێنێ بۆ تۆ  هه تا هه زار ساڵ

تۆ سه ری باوکت ، مسکێنی هه ژار            

                  جوێنی پێ مه ده مه یبه ره بێگار

خوسنی مێژوو مه هێنه سه ر خۆت                

                    گێتی هه تا سه ر هه ر نامێنێ بۆت  

کوڕ چیت بۆ ئه کا له پاش مردنت ؟                  

                    تۆزێ بفامه ده ستت به ...

پشیله :

مشکی ته ره سباب تۆزێ بفامه                   

                    شه ئنی ئاغایی یه کجار گرانه

هه تا ئیستعمار ببێ له مه یدان                  

                     ئاغا هه ر ئاغاس ، وه ک جاری جاران

ئێوه و جوجه له و چۆله که ی پاسار              

                     بۆی حه ڵاڵ کردووم کاکی ئیستعمار

                                                 

                                 کۆتایی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :