روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸

که ند و کۆسپ هه نگاوم پێ ناکا شل

بێته سه ر ڕێم هه زاران گابه ردی زل

به هێزی شان و باهۆ پێ ده ده م تل

ده ڕۆم به ره و ئاسۆ به ره و ئاسۆی ڕوون

ده ڕۆم ده ڕۆم تا ترۆپکی رزگار بوون

                                 مامۆستا هێمن

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :