روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩

اورامان به عنوان دیاری دیرین از خطه ی نگارین کردستان ، به لحاظ قدمت همواره در کانون توجه بوده و هست  


در این دیار کهن کتابت نیز جایگاهی درخور دارد که می تواند بر اعتبار اورامان بیفزاید . برای نمونه می توان به اسنادی اشاره کرد که خو د بیانگر نکاتی جالب است .  

در اورامان دو قباله به دست آمده به نام  ملک و باغ به خط پهلوی اشکانی که قدمت آن به 120 سال پیش از میلاد باز می گردد. در این قباله ها که گویا بین دولت و اشخاص عادی صورت گرفته ، حکومت زمین هایی را در اختیار اشخاصی گذاشته و آن ها را ملزم به آباد کردن زمین ها کرده است به طوری که اگر شخصی در حفظ و ثمربخش بودن زمین مذکور نکوشد از طرف دولت جریمه خواهد شد.

این نکات ، می رساند که : 

 اوررامان نه تنها به لحاظ قدمت بلکه از منظر خط و نوشتار جایگای ویژه دارد که باید آن را به فال نیک گرفت و در باره اش بیشتر و دقیق تر اندیشید.

                                                        منبع

                                     سبک شناسی نثر ملک الشعرای بهار

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :