روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩

اردیبهشت اندر بهشت

باز باران ، آغازید  خروشیدن و باریدنش را که

 بر دامان مادر نشستن گیرد آرام ! تا نرم نرمک

به جنبیدن آرد طفلانی سبز را که در دامان مادرند .


گوش فرا ده طنین نم نم  باران را که چه زیبا می نوازد !

خوش آمدی باران ! صفا کردیم !

زیباتر آنکه میزبان این باران نگینی باشد چون سرایم

سروآباد. اردیبهشت ، همه جا زیباست اما اردیبهشتِ

 ما چیز دیگری است .

امیرخسرو دهلوی گوید :

آفاق را گر، دیده ام ، مهرِبُتان ورزیـده ام

بسیار خوبان دیده ام ، اما تو چیز دیگری

او معشوقش را سرود و ما محبوبمان را می سراییم .

 به راستی که این چنین دیارِ پاکی ، با طبیعت بکر و

رنگینش ،ستودنی است . گرچه ستودن و گفتن از آن

  خالی از لطف نباشد اما تنها بسنده کردن به وصف ،

 " آب در هاون کوبیدن باشد " .

طبیعت غمخوار می خواهد غمخواری که مادروار

 آستین همت بالا زند و به یاریش بشتابد مبادا اردیبهشتش،

  رنگِ خزانی به خود گیرد .

سروآبادِ ما بهشت ماست ، طبیعتش را پاس بداریم .  

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :