روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩

بۆ حه وتمین ساڵرۆژی له داییک بوونی تارا

منداڵه کان

هێدی هێدی

رێ ده پێون

کیژۆڵه کان

سه ر شه قامه کانیان

به جل و به رگی رازاوه ی کوردی

ده نه خشاند !


یه کیان گوڵی پێ بوو

ئه ویتریان

هیوای هێنابو

ئه وانی تریش

خۆشه ویستی !

هه مویان کۆ بو نه وه

هیوا هات و

ده ستی گوڵی گرت و

بوون به میوانی خۆشه ویستی و

پێکه وه

سه مایێکیان کرد!

سه مایێک بۆ له داییک بوون!

له داییک بوونی ئه ستێره یێک !

که ملوانکه ی ژینی

گوڵی حه وته می

به خۆیه وه بینی

ئه و ئه ستێره

که س نه بو

بێجگه له

کۆرپه له چاوکاڵه که م

        تـــــــــــــــارا

به شداربوان بریتی بوون له :

   ١- اشکان رسولی        ١١- شنیا فتحی          

   ٢- شینا فتحی             ١٢- اسری اداک           

   ٣- اوین احمدی           ١٣- سمیره رستمی  

   ۴- تینا جمشیدی          ١۴- شوگار صارمی نژاد

   ۵- تارا مرادی           ١۵- مژگان محمدی       

   ۶- آنا احمدی             ١۶- مانی حسینی

   ٧- گشین محمدی  

   ٨-  نارین رستمی  

   ٩- پریا مرادی 

  ١٠- زینب محمد زاده 

                     

    

      

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :