روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩

دڵۆپ دڵۆپ باران

گوڵ ئه نوسێته وه و

نمه نمه یش چاوانم تۆ

چ ساڵاوێکی نامۆیی

            و

چ ژانێکی به خشه نده یه !

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :