روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩

 

به فر

ئای بابه گیان ! به فر ئه بارێ ، ته ماشا  

              جێگه نه ما پێیه ک دانێی له ‌‌حه وشا


کلوو کلوو دێته خوارێ سپی و جوان

      ده نکه ده نکه ش با ئه یهێنێ بۆ هه یوان

ئه ڵێی ورده په ڕی سپیی ده عبایه

            یا لێشاوی په پوله ی ناو هه وایه

ئه ها بابه ! ئه و ڕیشۆڵه هه ژاره

            کز کز نیشتۆته وه له و بن پاساره

ئێستا مشتێ گه نم دێنم ڕۆی ئه که م

               با بیخوا و نه جاتی بێ له ماته م

          << مامۆستا گۆران >>

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :