روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩

برای زندگی ، زندگی کنیم

            و

برای بودن ، اندیشه

   آنگاه ،

هر دو را

برای امروز و فردا

               معنایی انسانی کنیم!

                                 

                         

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :