روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸

...و اینک با توام ای ناخدا

عرض کوچکی است /

ادایی است یا رهایی؟ /

آن جا که انسان از انسان به حیرت می افتد/

به پناه که باید رفت؟ /

دردا از این همه درد!

خون سرد!

...

 

 


یاسمن نگاهت/

در انتظار کدامین غبار بی سوار بنشسته است فرد؟ /

نه سواری نه غباری!

شبنمی بر رخسار یاری /

در‌‌‌ ارشیوی غباری/

فریادی بی صدا به داوریمان می خواند/

اینها نه فکاهی است /

که روایتی است از تحریم/

تحریم وجدان از انسان /

خورشید از تابش و ماه از درخشش/

ای سرشار از تحریم/

خیره ی کدامین راهی از ظلمت؟ /

حیرت ؟

خیالی نیست/

بهاری در راه است /

دیگر ناخدایان کشتی ظلمت/

در پاییز عمرشان/

برگی برای ریختن ندارند!/

لبریز از تهی اند/

بهاری در راه است/

شکوفه های دانش و پرسش /

ارام ارام/

چهره گشودند/

که در چیستانی دیگر/

بیابند طلوعی دیگر را /

و اینک جشن تولد انسان /

انسانی با کوله بار ی انسانی /

او گمشده ی قرنهایش را یافت /

مبارک باد این تولد/

تولدی دیگر /

به نام /

جاودان /

(س...)

انسانیت

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :