روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩

ماراتن2 

  تاچه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

              عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

دیروز یکشنبه سالن ورزشی نمکی سروآباد، پذیرای ورزشکارانی بود که به دور از هر نوع تنش یا برخورد فیزیکی که در ورزش دور از انتظار نیست ،  آرام و صبور ، مشتاق و فکور ، رودر روی هم نشستندو تراوش فکری    


خود را بر گستره ی شطرنج به نمایش گذاشتند که پیشامد های این رقابت فکری ، بسی جای لذت و شادمانی بود.از جمله : آمدن ورزشکاران کم سن و سالی که جدای از هر نوع نتیجه ، تنها ، بودن شان ، حضوری افتخار آمیز می آفرید ! آفرین بر این حضور ! و شیرین تر از آن حضور میهمانی بود که خود ، میزبان بود !  معلمی ورزشکار که همچنان ورزشکار ماند اگر چه به قول خودش در آستانه ی باز نشستگی است و مِهرش در مِهر امسال ، اندرون کلاس تعلیم و تربیت را عطرآگین نخواهد کرد! اما او همواره معلمی ورزشکار خواهد ماند زیرا آنچه که بازنشستگی نمی پذیرد روح تعلیم و تربیت و ورزشکاری است ! سید توفیق حسینی را عرض می کنم که به دعوت هیئت شطرنج سروآباد از مریوان به سروآباد آمده بود تا این بار در مقام قضاوت به جامعه ی ورزش خدمت کند .                قدمش مبارک !

 اما رهاورد رقابت

در تیرماه همین تابستان ،مارانی تعدادی از خواهندگان شطرنج را به

 میهمانی پذیرفت تا رودرروی هم به مصاف بنشینندکه                

نتیجه اش  شاهی منصور بود !

 اما این بار ، خبات بودکه شبستان سکوت را بر  زمین

 

حریفان گسترانیده بود و بیدق می راندو کلاه ستانی می کرد ! چه زود

کلاه از دست رفته ی مارانی را دوباره بر سر نهاد تا ایمان بیاوریم به

کلام بلند پایه ی << شکست مایه ی پیروزی است >>به راستی که

خبات از شکست دیروز، پیروزیی به رنگ امروز آفرید! آفرینت باد !

ناگفته نماند که به جاست سخنی از ابراهیم بگوییم . ورزشکاری که

گویا بنا نهاده تا در تمام مسابقات ، (فوتبال ، تنیس ،شطرنج )پله ای

ارزشمند را از آنِ خود کند براستی که این گونه هم شد.              

 آفرین بر این شهامت و درایت و کفایت!

 

 رتبه بندی :

مقام اول  :     خبات  فرخ نژاد

مقام دوم :     هژیر    حسینی

مقام سوم :   ابراهیم  یزدانی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :