روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩

                 طلوع مهر، بر مهر اندیشان تعلیم و تربیت گرامی باد

مهر جهان افروز در مهر پاییزی، بر پیکره ی استوار دانش ، تابیدنی دگر

آزمود تا همواره بیرق علم بر بلندای بودن و آفریدن در اهتزاز بماند .

بازگشایی مدارس ، تحولی است شگرف در جامعه ی آموزش و پرورش

، که باید با بینشی وسیع و تفکری نوین به آن پرداخته شود . دانش آموز

حق تحصیل دارد آن هم در شرایطی مساعد که دولت موظف است آن را

هموار سازد تا جویندگان دانش با فراغ بال علم بیاموزند و افق نگاهشان

دوردست ها را به نظاره بنشیند .معلم نیز بایستگی هایی دارد تا با تکیه

بر آن، شایستگی ها را از آنِ خود کند .پس باستگی ها را بکاریم تا

شایستگی ها را درو کنیم.

به امید آن که شمیم مهر و مدرسه،رویش علم و آگاهی را درمزرعه ی

 دل ها، بگستراند 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :