روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩

نه بو رۆژێ له کوردستان سه رۆکێ یا خۆ خه مخوارێ

              هه میشه بۆ ئه بێ کوردان به ڵا و ناسۆری لێ بارێ

ئه گه ر مردم له سه ر قه برم بنووسن تۆخوا یاران

      شه هیدی عیشقی میلله ت بووی که چی نه تدی په لامارێ

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :