روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩

شعر زیر سروده ی ادیب توانمند معاصر دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

است که شاعرتوانای کُرد جلال ملکشا نیز آن را به کردی برگردانده است.

 

                                           دریا

حسرت نبرم به خواب آن مرداب       کارام درون دشت خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان         دریا همه عمر، خوابش آشفته است

 

  ئێره یی نابه م به ئه و زه لکاوه 

                              له کۆشی شه ودا کش و مات ماوه

ده ریام و په روام له زریان نیه

                            ده ریا عومرێکه خه وی شێواوه

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :