روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩

هێلانه ی ژین

له ئاسمانی خه می مندا

گه ڵاڕێزانێکی پاییزی وای ناوه ته وه !

ته مه ن

ساڵانێکه

دوور له ده لاقه ی بڕوا


له هێلانه کۆنه که ی دا کڕ که وتوه

برین

 له مێژ ساڵه

باڵای خۆی به باڵای حه زه کانی مندا گرت و

که چی ئێستا

ئه وین حه په ساوه و

برین باڵای کردووه !

به ڵام

به ڵام له به ندیخانه تاریکه که ی عومری مندا

ده لاقه یێکی ترم پێوه دیاره

تێر تێر ته ماشام کرد

هێدی هێدی

به ره و لای وه ڕێ که وتم

شه وکۆک بانگی کردم

ڕۆییم

ڕۆییم

گوتم :

ده لاقه که م لێ که نه وه

که کرایه وه

بینیم

کوردستانی باوک

باوه شی ئاوه ڵایه !

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :