روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩

هه تا تۆم ئاشنا بویت ئاشنا بوم

                  ئه مێستا موو به موو ئه غیاره بێ تۆ

له کن من با وجودی ناس و ئه جناس

                 که سی تێدا نیه ئه م شاره بێ تۆ

هه موو رۆژێ له تاو هیجرانی ئه م ساڵ

                 ته مه نای مـردنــی پێراره بێ تــۆ

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :