روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩

ئه م  دڵنامه ی خواره وه پێشکه شه به:

هه مو ئه وانه ی که عاره قی جه مینیان ، ساردکه ره وه ی گڕی

چیاکانه و  هه وڵ و تێکۆشانیان ، فێنکایی و هێمناییه بۆ وڵات .

 

شه وه زه نگه و کات دره نگه

هیواش ،مه نگه !

مانگ هه ڵ نایه !

ره شه بایه و شه ماڵ نایه !


که تۆ هاتی

شه و و هیوا ده س له گه ردن

گڕ له ده روون

زه نگ و مه نگی ناله باری خۆیان به زاند

به خێر هاتی !

به خێر هاتی !

به هاتنت        

گڕکانی دڵ

چیاکانی ژیانده وه و ئاسۆکانی بۆمان نواند

له ئاکاما

ده نگێکی به رز، وه کو چیا

که وته چیا

ده نگێک پڕ له هاوار

هاوارێک پڕ له ژیان

بۆ دیمه نی جوانی کوردستان

به شوێنی دا << مقۆمقۆ که وته چیا >>

باڵنده کان

خه به رێکیان وا به لاوه

       به ڵێ

داره پیره که ی جه لالی مه لکشا

ئێستاش ماوه

ئێستاش ماوه

        .

        .

        .

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :