روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩

یلـــــــدای من یلــــــدای من                    ابـر شب شب هـــای من

روزم به شب نشسته است                    کـــــــرانـــه نا پیــدای مـن

چــلچــله هــای شب چــله                   خــامُش بُدنــد ای وای مـن

بریز و خــوش بگــردان جــام                   مستـــم کنـد عـیسای مـن

یلـــدا شد و سردی دمیـــد                     ای وای مــن  ای وای مـن

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :