روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩

 

   ده شتی دڵ ئاوه ڵایه ، له وه سفی تاقی برۆت

                  سوره سێــو دێنێته بیـر ، به زمـی ، کوڵـمـی چـرۆت

    دڵ که دایم شینگێری ، غوربه تی عاشقانه یه

                سه ر له سه رینم چۆن بنێ ، وه ک مه لی بێ لانه یه

    ئاوڕدانێکم ده وێ ، بۆ دیتنی کوڵمی گه شی

               ئه ی شه ماڵ بیده ره لاوه ،عـه نبه ری زوڵفــی ڕه شی

   چه ن به نه رمی دێ به ڕووما ، هه ر وه کو  سروه ی به یان

      هه م به حورمه ت هه م به ڕێزه،با بڵێم ئۆخه ی ژیان ئۆخه ی ژیان

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :