روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩

منداڵه کان ماڵاواییان لێ کردین و به جێیان هێشتین . ئه وان ده زانن

 گه وره کانی ئاوایی،له سه ر ته پڵی بێ حه یایی سه ما ده که ن و

   ته نانه ت چاوه روانی تۆزی رێگایش نین و بیریان له بیرێکی قوڵ دا

   (چاڵ ) که وتووه ته مه رگه نوزه .


منداڵه کانی ئاوایی لایان ئاشکرایه که دانیشتوانی ئاوایی ، حه ز له

بوونێکی خۆرایی و نائاسایی ده که ن . منداڵ له سیمایێکی پاک و  

خاوێن دا ئه ژی و به بیرێکی خاوێنیشه وه ورد له ده ور و  به ره که ی

ئه بێته وه . به ڵام وه ختێک ده بێنێ گه وره کان وردی ئه و نابنه وه و 

ماڵاواییان له مه ڵبه ندی بیر کردووه ، ئیتر له دڵی ئه و دا شوێنێک بۆ

متمانه دیاری ناکرێ .

...

با بیره کان کۆ که ی ینه وه ، منداڵه کان له سه ر لوتکه ی بڕوا دانێین ،

چرای زانست له نێوانی ماڵان هه ڵکه ین و رۆشنگه ری رێگای

منداڵه کان بین با ماڵاواییمان لێ نه که ن چونکا ماڵاوایی ئه وان له ئێمه

 ماڵاوایی ئێمه یه له بوون !

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :