روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩

          بۆ ؟

تاق و ته نیا ماوه ته وه

زه رده په ڕ ی لێ په ریوه

گوڵی هیوای هه ڵ وه ریوه

           بۆ ؟


په نجه کانی کۆ نابنه وه

تاکو  قه ڵه م

له ئامێزیان بێ به میوان

        بۆ ؟

ئێستا په نجه ، پێنج نیه

قریان تێ که وتووه

میوانه که ی جارانیشیان لێ تۆراوه

     بۆ ؟

چ تۆرانێ !

چ بۆرانێ !

که س که س نابینێ

نه ک جارێک هه زاران جار

لێمان کرا پرسیاری بۆ

به ڵام هه ر هه مویان

له سه ر سفره ی دڵی ئینسان

بوون به هه رمان

بوون به هه رمان

ئه وا ئێستا

بۆ ، بۆنی کرد و

گیانی به خشی

به ناخۆشی و

ئێمه ی خه ڵکیش

له پرسانه ی پرسیاری بۆ

به چاو دیمان

 دوایین قه تره ی

خوێنی قه ڵه م

قه تیس مابو

له به ر هێمای ڕه شی درۆ

لێم مه پرسه

تۆ بڵێ بۆ ؟

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :