روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩

انشاالله گربه است !

گویند : بامدادی ، امام ده به مسجد می رفت جامه اش به سگی باران

 خورده بسایید . امام چشم بر هم نهاده گفت : انشاالله گربه است .

                                                             << امثال و حکم دهخدا >>

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :