روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩

بودن

را چون نهالی بکاریم و بر او باران اندیشه ببارانیم !

باشد که

 فردا ، شاخه گلی ، شکوفه ای ، برگی ، دستمان گیرد !

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :