معنای پیشین و امروزین یک واژه

واژه ی سوگند

سوگند در اصل به معنی " گوگرد " بوده است و

 در مورد سوگند خوردن نیز باید دانست که در

 اجتماعات باستان در بین ایرانیان مرسوم بوده

 که در موارد اتهام برای اثبات حقانیت خود " آب

 گوگرد " را می خوردند . در فارسی جدید هم

 برای قسم یادکردن در اثبات بی گناهی و یا

 اثبات ادعا ، از اصطلاح سوگند خوردن استفاده

 می شود .

 

                               برگرفته از : کتاب "مقدمات زبان شناسی "

                                                       اثر : دکتر مهری باقری

/ 0 نظر / 6 بازدید