آنگاه که معیارهای انسانی ، پایمال خلافت اسلامی می شوند !

 
** آنگاه که معیارهای انسانی، پایمال خلافت اسلامی می شوند ! **

امروز در کردستان عراق و سوریه و کمی آن طرف تر در غزه ، معیارها و استانداردهای زندگی مردم ، از سوی جاهلانی لگدمال می شود که پایبند هیچکدام از معیارهای انسانی نیستند. مفاهیم نام آشنایی همچون آسودگی ، رفاه و حقوق انسانی ، اینک ،بیگانه ترین و بی معنی ترین مفاهیم اند. در عصری که مردمانش در اروپا و آمریکا نوای خوش زندگی را زمزمه می کنند ، کودکان شنگال ، باید از تشنگی بمیرند ! مادران شنگال باید در نهایت مظلومیت و درد، مرگ تدریجی کودکانشان را به نظاره بنشینند ! مردمان شنگال ، کوبانی و غزه قربانیان راستین امروزند !
چیز کثیفی به نام داعش که رفتارهای احمقانه اش برازنده ی نام کثیفش است سر از کدامین لجن بیرون کشیدکه این گونه برای خلافت اسلامی ، قتل عام زنان و کودکان کرد را نشانه گرفته است و به رفتارهای وحشیانه اش افتخار می کند . چنین رفتارهای وحشیانه ای با هیچکدام از باورها و پنداشت های انسانی سازگاری ندارد مگر تنها با خلافت اسلامی!
همه ما می دانیم کردستان با خون و جنگ و آواره گی بیگانه نیست . این واژه های شوم تا کی می خواهد بر شانه های خسته ی ملت کرد سنگینی کند ؟ مشکل خود ماییم یا دشمنان ما ؟ تصور این است که هم کار ما مشکل دارد هم دشمنان ما نابکارند! بیگانه ، توحشی می آفریند به نام داعش ، آنگاه برای مقابله با این توحش و گرم کردن بازار تسلیحاتی خود به طرف دیگر سلاح می فروشد و در این سودا ، آنچه که از یادها رفته است حقوق و کرامت انسانی ، آواره گی و در به دری مردمان شنگال و کوبانی است . عجب بازار گرمی است این آشفته بازار ! این جریانات نوظهور اگرچه کردستانیان را داغدار کرده است با این حال امیدواریم برای مردم کرد ختم به خیر شود هرچند که عمق فاجعه به حدی است که تنها برای خلافت اسلامی قابل هضم است !
حال که شرایط جنگیدن نداریم لا اقل با کمک های نقدی و غیر نقدی یاری رسان آوارگان شنگال باشیم . همت جمع آوری کمک های مردمی را " انجمن همیشه سبز چیا " با همکاری هلال احمر تقبل نموده است .جا دارد نهایت سپاس خود را از فعالین این امر انسان دوستانه ابراز بداریم .


/ 2 نظر / 28 بازدید

البته توهین به اسلام وخلافت اسلامی، به خاطر رفتار وحشیانه داعش و استفاده پشت پرده وابزاری این گروه از اسم خلافت اسلامی ،توجیهی دربرنداشته وپسندیده نیست.

کامل وارسته

سلاو شه و تان باش . داعش، گردوخاکی چند روزه‌ست و فروخفتنی؛ آنچه‌ ماندگار است کوبانی است و جنبش آزادی خواهانه‌ی کوردستان و آزمونی تاریخی برای کوردان