سروآباد (طنز)

تدابیری اندیشیدند! ناگفته نماند این مسیر طولانی و خسته کننده که با نیم گز خودمون متراژش کردیم همه اش 5/300 گز بود.در حیرتیم که شهرداری چگونه می تواند در مدت یک و نیم سال شمسی این همه مسیر پر فراز و نشیب را شیره بمالد . یک و نیم سال گذشت و اینک در دل سروآباد ، شاهد تحولی شگرف و بی سابقه( بی سابقه از این جهت که در سروآباد مشکلی نیست که همکاران به زحمت بیفتند) در زمینه ی شیره مالیدن بر سر آزاد راه مورد بحث هستیم . امیدواریم از این به بعد عوامل اجرایی تدابیری اتخاذ کنند کــــه دیگر در این مسیر استراتژیک ، خدایی نکرده بارانی نبارد مبادا شیره های مالیده بر سیمای جاده را ( همان آسفالت را عرض می کنم)  آب ببرد و جاده مان چک...ه کند.!

/ 0 نظر / 4 بازدید