ئه گه ر من...

ئه گه ر تابلۆی شێعرم

به باڵای تۆ دا هه ڵ نه به ستابا

ئه گه ر ئه سپی خه یاڵم

به شوێنی تۆزی رێگه ت دا

رێ نه که وتابا

گه ر گوڵی هیوام له سه ر خانو ی دڵت

دا نه نیشتابا

ئه گه ر  به گیان

ئه گه ر به زمان

مه ستی باده ی ئاورینی تۆم نه چه شتابا

ئه چلۆن ئه مرۆ  به نیگا

روم له ئازادی بکردابا بکردابا

/ 0 نظر / 4 بازدید