مسابقات فوتسال ( یادمان تیمور ایزدی و مختار لطفی ) سروآباد تیرماه 92

تیم فوتسال یادی یاران "یادمان دو فوتبالیست خوب سروآباد

تیمور ایزدی و مختار لطفی

همبازی های آن دو مرحوم :

ایستاده :

1- ابراهیم یزدانی 2- کاوان عظیمی 3- حبیب ا... عبدالهی 4- جهان مرادی  

5- هیوا حسینی 6- کامل حسینی7- سامان بهرامی

نشسته :

1- هوشیار امینی

/ 2 نظر / 54 بازدید
باران

کاک کوهیار سپاس بو هه مو زه حمه ته کانتان

منتقد

کامل مرادی نه کامل حسینی جناب آقای ازم .