با هم شهرمان را سامان دهیم

شهروندان گرامی سروآباد

شاید این روزها صحبت از شناخت و انتخاب صحیح شوراها برای مصون ماندن چهره شهر از گزند تدبیرهای ناروا ، بیشتر از سایر موضوعات سر زبان ها باشد و این یعنی باور به این نکته ی اساسی که « تغییر تنهااصل پایدار است » .

در ایام انتخابات مطرح شدن شعارهایی که نه پشتوانه ی فکری دارند و نه جایگاه اجرایی و قانونی ، همچون سیلی ویرانگر سیمای شهر را تخریب و امیدها را به یأس بدل می کند . در این قضیه دو گروه ایفای نقش دارند یکی نامزدها و دیگری انتخابگران . نامزدها باید در برابر رأی و اعتماد مردم ، مسئول و مردم نیز با اتکا به رأی خود پرسشگرانی باشند برای فردای انتخابات .

شایسته است که مردم فهیم با بینشمندی خود غرق در شعارهای دست نایافتنی و غیر معقول نشوند و سره را از ناسره بازشناسند و این میسر نخواهد شد مگر با روی آوردن به خرد جمعی و پرهیز از تفکرات و تعصبات قومی و طایفه ای .

بر این باوریم که اگر به پرسش و کارکردهای آن به طور جدی پرداخته شود دیگر نه شاهد شعارهای بی پشتوانه و نسنجیده ی کاندیداها هستیم و نه منتخبین می توانند بی خیال رأی و اعتماد مردم باشند.

با تدبیر و کار

مُهر ماندگار

می توان کوبید

بر پیکر دیار

 

/ 0 نظر / 19 بازدید