ماندو نه بن ماندو نه ناسانی چیا

سه رده مێکی درێژخایێن و ناله باره که چیاکانی ئه م شار و دێیه،

 جل و به رگی ماته مینییان له به ر کردووه . هۆی ئه مه ش ،

ئه وه یه ،که بیرکورتان و دڵڕه شان، ده ستی چه په ڵی خۆیان

 درێژ کردوه ته سه ر دیمه ن و کێوه ڕه نگینه کانی ئه م وڵاته .

ئێمه ش به ش به حاڵی خۆمان،دژایه تی و ناره زاییمان به رانبه ر

 به و کرده وه ناحه زانه را ئه گه یێنین و پشتیوانی خۆمان له

ئه نجومه نی چیای مه ریوان که له راستی دا  زیندوکه ره وه ی

 رۆحی چیاکانی ئه م وڵاته ن ،  ده خه ینه رو .

ئه گه ر توانای ماڵیمان بۆ پشتیوانی کردن له ئه نجومه نی چیا

نه بێ ، ده کرێ به زمان ،هه ستی خۆمان به رانبه ر به و هه مو

 تێکۆشان و ماندوو بونه ،گه رچی ماندوو نه ناسیشن، ده رببڕین .

له شتان ساق 

            رێتان ئاوا

               بیرتان بڵند 

                    وه کو چیا

               

                                هه ر بژین بۆ ژینگه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید