برای زندگی

برای زندگی ، زندگی کنیم

            و

برای بودن ، اندیشه

   آنگاه ،

هر دو را

برای امروز و فردا

               معنایی انسانی کنیم!

                                 

                         

/ 2 نظر / 4 بازدید
ئاسو

زور سوپاس بو سه ر دانه که ت.وبلاگه که ی تویش خاصه.سه ر که و تو بوی

هستی

اندیشه تنها دلیل آفرینش. اندیشه تنها تفاوت انسان. اندیشه بزرگترین موهبت یزدان. [گل]