حکایتی طنز آمیز از عبید زاکانی  

عمر بعد از مرگ!

ظریفی مرغی بریان در سفره ی بخیلی دید که سه روز پی در پی بود و نمی خورد .

گفت : عمر این مرغ بریان بعد از مرگ ، درازتر از عمر اوست پیش از مرگ !

راستی حکایت دیروز عبید ، حکایت امروز ما نیست !؟ البته با این تفاوت که مقاومت 

مرغ در حکایت عبید به خاطر خسیسی بود و در حکایت امروز ما ......؟

/ 0 نظر / 19 بازدید