بهانه ای برای بودن

برای بودنشان بهانه ای هست.بهانه ها برای بودن چه بسیارند .

دریغا چه اندک اند آن هایی که جویای بهانه ای برای بودن اند .

زندگی ، سپری کردن زمان نیست بلکه اندوختن زمان است .

اگر زندگی را به دریا مانند کنیم شاید بتوان گفت که گردانندگان

آن دو گروه اند : گروه اول شناگران و گروه دوم غواصان .

شناگران آن هایی هستند که لذت های سطحی و گذرای

زندگی را تجربه می کنند و از حقیقت دریا غافل اند اما غواصان

به اعماق فرو می روند و به کشف حقیقت و عظمت دریا می

پردازند البته با تحمل رنج های آن ، با ریسک کردن ها ،

با روحیه ی کاوشگرانه .

کشف و درک زندگی ثمره ی نگریستن در آن است نه تماشا

کردن به آن . 

افسوس که ما شنا گران تماشاگریم !

/ 2 نظر / 8 بازدید
بی نام

فوق العاده بود. لطفا همین طوری ادامه بدید. ممنون

بی نام

it was very GREAT....