حقیقت

وقتی ارسطو از فلسفه انتقاد کرد ، به او گفتند : چرا احترام استادت را رعایت نکردی . 

  گفت : من استادم را دوست دارم ولی حقیقت را بیشتر از او .

راستی حقیقت امروز ما چیست و کجاست تا دوستش بداریم ؟

آینه گر نقش تو بنمود راست       خود شکن آینه شکستن خطاست

/ 1 نظر / 21 بازدید
Koyar

زور سپاس؟؟؟لطفا عکس های بیشتری بزارید[گل][لبخند]