ئازاره کان

ئازاره کان 

مه ل بۆ نافڕێ به ئاسمانه وه

گوڵی کام هیوا له خاک خه وتووه

بۆ گوڵاڵه ی سوور، سووری نه ماوه

په ڕه  به په ڕه ی ، هه ڵ پروزقاوه 

بۆ وته ی جاران له دڵ نانیشێ

ئیتر بۆ  وتن، دڵ پر ناکێشێ 

دیاره که خاکیش ئێشی ناسره وێ

وا گوڵی هیوای له دڵ ناڕه وێ 

بۆ لێمان ون بو  روناکی ژیان

دڵ بۆ نافڕێ وه ک جاری جاران 

هاوار هه ی هاوار له م  ڕه شه بایه

ئه وه ی نادیاره، شه ماڵه بایه

ده ی سا با  هه ر بن ،ئه و ئازارانه

گه ر چی له چاومان نمه ی بارانه 

با تێر بووه ڕن سه گ سیفه تانه

عه و عه و  و  حه و حه و  وته ی ئه وانه

قه ینا با بژین به ساردی و سڕی

هاکا  ها  وتیان  وا  مه لێ  فڕی

به زانست و دڵ به داب و نه ریت

تۆ هه ر ئه توانی به باشی بژیت

 

رێکه وتی

91/8/11

 

/ 0 نظر / 13 بازدید