درێژه ی چیرۆکی مشک و پشیله

مشکه کرنۆشی گه وره یی بۆ برد                

                   له پێش ده م گۆربه ،خاکه که ی ماچ کرد

وتی : ئه سه لام ، شێخی خاوه ن وه رع     

                   عوله مای عاله م شاره زای رێی شه رع

سه د شوکری خوا خاوه ن ئیمانی             

                  تۆ پشت و په نای گوناهکارانی

منیش وا هاتم خۆم خسته په نات                

                  بۆیه وا هاتووم تۆ به  که م  له لات

پشیله روانی که نیوه شه وه                     

                   هیچ ده س ناکه وێ و مشکه ش قه ڵه وه

وتی : سۆفی مشک بێ ئاو و نانم             

                   شێخیم بۆ ناکرێ ، زۆر په شیمانم

خانه قام کوانێ ؟ ته کیه م له کوێ بو ؟        

                   بۆ مه لا له کوێ بێمه هاتو چو ؟

بۆ من وا چاکه به ڕا و بیرم                        

                     بچمه سه ر ره وشت باو و با پی

  شه و گه ر ماڵه و ماڵ بۆ مشک گرتن          

                     زۆر زۆر چاکتره له تۆبه کردن

مشکه که زانی چاک لێی قه و ماوه            

                      عومری شیرینی ته واو فه وتاوه

وتی : ئاغای خۆم خاوه ن دیوه خان         

                      شێری کوڕی شێر ،خاوه ن سفره و نان

ژێر دیوه خانت ، زیندان و کۆته                  

                     بکوژ و ببڕ قابل به خۆته

جه ریمه ی مسکین ، بێگاری هه ژار        

                    خوا بۆ تۆی دانا له روی رۆژگار

زه وی دێمه کار به نیوه کاری                   

                    زیادی له میشه رۆنی دیاری

ئه وه ش به ر ئاوه به فتوای مه لا              

                     سێ به شی بۆ تۆ و به شێ بۆ فه لا

فه لای قور به سه ر خه له ی بۆ چییه      

                      خۆ دیوه خان و چێشتخانه ی نییه

وه ڵامی پشیله :

وتی به مشکه ،  نامخڵه تێنی                

               به تاریف کردن ملم بشکێنی

تیکه یێ چه وری له م نیوه شه وه          

                که و تویته ده ستم له م وه ختی خه وه

له زووۆ چاوه روان بۆ شوێن و جێتم      

                 گه ر به رت بده م دیاره که شێتم

بۆیه کا خودا چنگی پێ داوم              

                 ئێوه ی پێ بگرم هه تاکو ماوم

خودا پێی داوم دانی درێژم                  

                  که خوێن هه ژاری وه ک تۆ برێژم

گه ر ده ستم بڕوا سه د هه زار وه ک تۆ     

                 له به ر خاتر خۆم ئه که م ره نجه رۆ  

وه ڵامی مشک :

       کۆتایی به شی 2 

        ئه م چیرۆکه درێژه ی هه یه

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید