سه ردۆڵ دێر ئامای

سه ردۆڵ - ره زاو

( به بۆنه و کۆچه ناوه خته که و دانا یوه)

سه ردۆڵ دێر ئامای دانا خێر لوای

هه رسێ هه ره سشا که رده ن جه چه مای

گه ڵاش نه گێرته ن شکۆفه و جوانیت           

 ده رونش سۆچنا ره نگی خه زانیت

ئه ڤا رۆرۆشا په ی ئازیزو وێش

ئیتر مێمانشا دایم جه لاش، ئێش

به خوا خه یلێوه ن وێچش ئێشش هه ن

مه ینه تا ، ئامان ، حه ریفش نیه ن

سه ردۆڵ دێرئامای خۆ دانا یچ لوان

ماڵاواییش که رد جه قه وم و که سان

ئاویرو نه ورۆز جه ده گاو  تۆنه

چانه مه شیۆنه که هور کریۆنه !

/ 0 نظر / 20 بازدید