ماراتن2

خود را بر گستره ی شطرنج به نمایش گذاشتند که پیشامد های این رقابت فکری ، بسی جای لذت و شادمانی بود.از جمله : آمدن ورزشکاران کم سن و سالی که جدای از هر نوع نتیجه ، تنها ، بودن شان ، حضوری افتخار آمیز می آفرید ! آفرین بر این حضور ! و شیرین تر از آن حضور میهمانی بود که خود ، میزبان بود !  معلمی ورزشکار که همچنان ورزشکار ماند اگر چه به قول خودش در آستانه ی باز نشستگی است و مِهرش در مِهر امسال ، اندرون کلاس تعلیم و تربیت را عطرآگین نخواهد کرد! اما او همواره معلمی ورزشکار خواهد ماند زیرا آنچه که بازنشستگی نمی پذیرد روح تعلیم و تربیت و ورزشکاری است ! سید توفیق حسینی را عرض می کنم که به دعوت هیئت شطرنج سروآباد از مریوان به سروآباد آمده بود تا این بار در مقام قضاوت به جامعه ی ورزش خدمت کند .                قدمش مبارک !

 اما رهاورد رقابت

در تیرماه همین تابستان ،مارانی تعدادی از خواهندگان شطرنج را به

 میهمانی پذیرفت تا رودرروی هم به مصاف بنشینندکه                

نتیجه اش  شاهی منصور بود !

 اما این بار ، خبات بودکه شبستان سکوت را بر  زمین

 

حریفان گسترانیده بود و بیدق می راندو کلاه ستانی می کرد ! چه زود

کلاه از دست رفته ی مارانی را دوباره بر سر نهاد تا ایمان بیاوریم به

کلام بلند پایه ی << شکست مایه ی پیروزی است >>به راستی که

خبات از شکست دیروز، پیروزیی به رنگ امروز آفرید! آفرینت باد !

ناگفته نماند که به جاست سخنی از ابراهیم بگوییم . ورزشکاری که

گویا بنا نهاده تا در تمام مسابقات ، (فوتبال ، تنیس ،شطرنج )پله ای

ارزشمند را از آنِ خود کند براستی که این گونه هم شد.              

 آفرین بر این شهامت و درایت و کفایت!

 

 رتبه بندی :

مقام اول  :     خبات  فرخ نژاد

مقام دوم :     هژیر    حسینی

مقام سوم :   ابراهیم  یزدانی

/ 0 نظر / 4 بازدید