غروبی دیگر طلوعی دیگر

غروبی دیگر طلوعی دیگر

... چه زیبا بود این غروب !

اگر چه غمگین است غروب/

هنوز رنگین است طلوع /

طلوعی به رنگ نوروز /

جشنی به درازای تاریخ و/

به پهنای حضور /

مبارکباد بر این ملت /

         مبارک !

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید