جێژنی خه ونه کان

ئه ڵقه رێزی ده رگه ی ماڵان

یه ک  به دوای یه ک

گوێی ، گوێ  داخراوانی نێو  ژوره که ی ، زرنگانه وه

ویستیان بیکه نه وه

ده نگێکی ناحه ز  گوتی :

بووه ستن

بووه ستن ...

مه یکه نه وه

.

.

ئیزن نه درا

نه کرایه وه

ئه ڵقه ی ده رگه ی دراوسێ کان

وه کو  ته په ی دڵی دانیشتوانی نێو ماڵان

هاته گوێ

ئه وانیش

خێرا

شه و ژه نه یان

له پشتی ده رگه که  ناشت

ئه ڵقه ی تر و

ده رگه ی تر و

ماڵی تر

که چی

هه ر ناشتن و  

هه ر ناشتن و 

هه ر ناشتن !

ده رگه کان بۆ نه کرانه وه ؟

ئاخۆ بڵێی

چی قه ومابێ ؟

خۆ

لای ئێمه ده رگه ی ماڵان

دا ناخرێ

میوان

به رێز  به ڕێ  ده خرێ

سا  ، چی بو بێ

بڵێی فه یله قووس روی لێمان کردبێ ؟

نا نا نا ... نه که ی خوایه !

کۆرپه ی دوارۆژ

ده می له سینگی دایکایه !

شیری دوارۆژمان بۆ ده نۆشێ

 مژ ، له بۆ ئازادی ئه دات

دیسانه وه

کابرای ماندو

ئه ڵقه ی تر و ده رگه ی تری کرد به نیشان

هه رکوتان و

هه ر کوتان و

هه ر کوتان

بینیم

 کابرایه کی حه په ساو 

 هه ڵ پڕوسقاو

هێواشێ

گوتی :

کێیه ؟

شه و دره نگه

شه وه زه نگه

منداڵه کانم

له باوه شی دایکیان نووستون

خه ونی دوارۆژم بۆ ده بینن

سا

 پێم بڵێ 

کێیه ؟

ده نگێکی ماندوو

کز

نه خه وتو

رێبوارێکی ڕێی هات و نه هات

هێواشێ

هه ر به هێواشێ

نه ک بگاته گوێی دراوسێ

گوتی :

منم

هۆ هۆ ... مامه پیره

منم

شێعرم پێیه

هه ستن

خه و به سته

کازیوه یه

منداڵه کانت راچڵه کێنه

با پێکه وه

جێژنێک

هه رایه ک

سه مایه ک

بۆ خه ونی منداڵه کان

بگرین!

/ 1 نظر / 19 بازدید
باغنده

پییری داخراوو هاته ناو مالو به ئارامی گوتی: خوزگا له م دونیا سه کام نه بوایت.........پیری،ره جالی مردن نبوایت....ولامم دا وا نیه مامه تازه که پیرین هر چه که بیژی فقیرو داماوو مردن حه قمانه......بلام خوزگا له م دونیا سه کام نبوایه...منال به دایک ، جیژنی پر زوخاوو ،ده رگایی به ته قه [گل][گل]سپاس بو ئه و شیعره جوانته.