دو چوارێنه ی خه یام

ئای که زۆر گه رایین به ده ر و ده شتا

                           دنیامان بێژا له گێڵ و گه شتا

له م رێگای چوون و نه هاتنه وه دا

                          که سێک تووش نه بووین له بازگه شتا

                                  ...

به رله وه ی گه ردوون توشمان کا به وه ی

                         وه ره با خۆمان تێراو که ین له مه ی

چونکه چه رخی کۆن کاتی ڕۆیشتن

                          ماوه ی ئاو نادا لێوی پێ ته ڕکه ی

 

                                                                                 <<گۆران>>

/ 0 نظر / 11 بازدید