نکاتی پیرامون پسوند " ان " و انواع آن

قابل توجه دانش آموزان دبیرستان :

پسوند " ان " یکی ازنشانه هایی است که در کتاب زبان فارسی دبیرستان به آن

پرداخته می شود . این پسوند انواع و کاربردهای متفاوتی دارد.کاربرد هایی چون نشانه

زمان، شباهت و ...

اینک برای شناخت بهتر آن به مثال های زیر نظری بیاندازیم .

1- فلانی نالان است . یا  او گریان است .در این دو جمله دو ویژگی نالان و گریان به

کسی نسبت داده شده است.یعنی فلانی در حال نالیدن و یا گریستن است.پس نال و

گری بن های مضارعی هستند که با اضافه شدن ان به آن هابیانگر حالتی خاص در

شخص شده اند در نتیجه چون ان در کلمات نالان و گریان نشان دهنده حالت است  به

آن پسوند حالت می گویند .در این صورت صفت فاعلی نیز ساخته می شود .کلمه های

 دیگر : لغزان  ، خواهان و...

2- هنرمندان نوای زندگی سردادند.

ان در کلمه ی هنرمندان در مفهوم جمع به کار رفته است پس به آن پسوند جمع می

 گوییم .همچنین در کلمات سران ، پیران ، منشیان و...

3- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

ان در واژه ی بهاران بیانگر زمان است یعنی در هنگام بهار همچون ابر بگریم .پس ان در

 این واژه پسوند زمان است . کلماتی دیگر : سحرگاهان ، بامدادان و ...

4- پشتش چون کوهان خمیده بود .

کوهان یعنی شبیه به کوه پس ان در واژه ی کوهان بیانگر شباهت است و به همین

دلیل به آن پسوند شباهت می گوییم .

5- گیلان از شهرهای شمالی ایران است .

گیلان یعنی محل مردم گیل پس ان در این واژه مفهومی مکانی دارد و به آن پسوند مکان

 گویند . کلمات دیگر : چناران ، توران و...

 ان در بعضی کلمات پسوند نیست بلکه جزء حروف اصلی کلمه است مانند : مهمان ،

 جوان ، طوفان و...

راه تشخیص ان در مفهوم پسوند و یا حروف اصلی کلمه این است که ان  را از انتهای

واژه حذف کنیم اگر واژه باز هم دارای معنی بود ان بیانگر پسوند در غیر این صورت جزء

حروف اصلی کلمه خواهد بود .

 

/ 3 نظر / 425 بازدید
غلامی

چندمثال بیشتربرای شباهت مثل کوهان و ماهان بنویسید

میثم

ممنون واقعا خوب بود فقط اگه کاربرد های بیشتری داره روی سایت بنویسید

ساناز

قیدساز هم هست مثل کشان کشان.. ممنون خیلی مفید بود.