آشفته بازار

                 آشفته بازار

 دیشب از بدخیالی در خواب رفته بودم          با نگاهی به فردا ، نشسته خفته بودم

ناگه آمد به خوابم فریاد بی صدایی               فریاد حسرت و درد از خلق بی نوایی  

رنگ از رخم پرید و مبهوت و مات  ماندم        با نگاهی حیرتی  زبان در کام راندم

دیدم زبان حالم نداره نای گفتن                   ز تلخی روزگار، بودن ِ بی نبودن

احوال ماجرا را از این و آن گرفتم                   فهمیدم و ز داغش ، زانو بغل گرفتم

آشفتگی بازار ! دسته دسته خریدار !           واسه روز مبادا برنجها شده انبار !

آهای آهای خلایق! روز مبادا چیه ؟               برنج و شیر  و روغن ، قحطیه نامردیه !

کسی نداره باکی زدن به بی خیالی            سر به گریبان شدن مردم زجیب خالی !

ز نیرنگ و زدزدی جنسها رو خوب قاپوندن      یا گرون شده جنسها یا محتوی رو خوردن 

بخور بخوره اینجا انصاف فراموش شده           رسالت انسانی بدجوری زانو زده       

کسادی انصاف و  رونق بی انصافی                گرونی دیگه بسه کافیه کافی کافی  

با کاروان غمها شدم راهی خونه                  باشد که خواب باشد دردای این زمونه

 نه خواب بود و نه رویا آشفتگی و بلوا            خدا « تفقدی کن درویش بی نوا را »

 

آشفته بازار

صف توزیع برنج ( برنجی که تا دیروز گرون بود و امروز غنیمت)   

شان مردم ، والاتر از این هاست !

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
فریق بصیری

زۆر جوان بوو

مهدي سيدي

شان مردم ، والاتر از این هاست ! گه‌مان نییه‌که‌م فڵانی.

بیگانه

سلام کاک کوهیار! من تو ای صف کسانی رو دیدم که وضع مالیشون خیلی خوب بود، حداقل انقد بد نبود که لازم باشه ساعتها تو صف منتظر بمونه، حداقل از من و شمای کارمند بهتر بود، این درسته که سیاست های دولت به ویژه سیاست های اقتصادی دولت در شان مردم نیست، ولی ما خودمان هم چندان در پی صیانت شان خود نیستیم. به قول معروف از ماست که بر ماست...