آرایه ی حس آمیزی

اما<< دیدن عطر >>،<< شنیدن رنگ>> و یا<< سخن شیرین>> کاربردی است مجازی از حواس بینایی و شنوایی برای ادراک پدیده هایی که در حوزه ی آن حواس واقع نیستند.مثلاً در ترکیب<< سخن شیرین >> سخن را با حس شنوایی می توان درک کرد و شیرین را با حس چشایی پس در این ترکیب آرایه ی حس آمیزی وجود دارد . در ادبیات غرب سابقه ی استفاده از حس آمیزی به اشعار هومر می رسد . در ادبیات انگلیسی آن را <<قیاس حسی >> گفته اند .این قسم مجاز بیشتر در اشعار شعرای رمانتیک و سمبولیست اواسط قرن نوزدهم به کار رفته است . مثال هایی دیگردر قالب ترکیب و شعر :

 نجوای نمناک ، نگاه سرد ، باد نرم ،

 قیافه ی با نمک .

واژه را باید شست .

با آفتاب جام به گلگشت شب خرام

         بی ساقیان چه ذوق از این ماهتاب تلخ

 

                                                         به نقل از فرهنگ اصطلاحات ادبی

                                                                        سیما داد

/ 2 نظر / 43 بازدید
قوی آزاد

خیلی زیبا و جالب بود استفاده کردم متشکرم

ندا

ممنون عالی بود در ضمن میخواستم بگم اون متن راجع[تایید][لبخند] به سومالی تون هم خیلی جالب بود